Uniikkityöt / Olen – Havaintoja läsnäolosta

Olen – havaintoja läsnäolosta

Lopputyö; Taideteollinen korkeakoulu 2006.

Käsittelen taiteellisessa lopputyössäni olemista ja läsnäoloa tässä ajassa ja kulttuurissa. Olen pohtinut erityisesti sitä, miten erilaiset kommunikointiin liittyvät välineet ovat muokanneet ajatteluamme olemisesta ja läsnäolosta, tai miten ne vaikuttavat omaan käyttäytymiseemme erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Työ koostuu valokuvista ja koruesineistä.



OLEN NYT
kuvaus: Antti Hahl




OLEN SINULLE
kuvaus: Antti Hahl




HAJALLAAN / hopea, puuvillalanka



JATKUMO / hopea, puuvillalanka


KAKSINOLO / hopea, puuvillalanka



HUOMAAMATON / hopea, puuvillalanka



PYÖRTEESSÄ / hopea, puuvillalanka



VUOSIRENKAAT / hopea, puuvillalanka


OLEN TÄSSÄ
kuvaus: Antti Hahl




OLEN POISSA
kuvaus: Antti Hahl



HETKITTÄIN / hopea, puuvillalanka


KESKENERÄISTÄ / hopea, puuvillalanka


POISTUNUT / hopea, puuvillalanka


VERKOTTUMINEN / hopea, puuvillalanka




YHTEYS / hopea, puuvillalanka


SYLIKKÄIN /  hopea, puuvillalanka